Iliria'98 mban dhe organizon këtë faqe interneti për të rritur informimin e publikut mbi politikat dhe aktivitetet e saja.

Qëllimi ynë është të japim informacion të saktë dhe të përditësuar.

Për këtë arsye, ne do të mirëpresim çdo koment, vërejtje apo sugjerim tuajin lidhur me mënyrën e organizimit apo cilësinë e informacionit të faqes sonë, në mënyrë që ta përmirësojmë dhe ta pasurojmë më tej këtë shërbim.
vazhdo
 
Emri *

 
Mbiemri

 
Telefon

 
Subjekti *

 
Koment *

Faleminderit për përshtypjen!
Powered by Typeform
Powered by Typeform